De ce să nu cedăm în faţa practicilor imorale?

26 12 2008

De ce să nu cedăm în faţa practicilor imorale?

Etica profesională în marketing determină atitudini pozitive ale clienţilor faţă de companie şi faţă de produsele şi serviciile acesteia. Strategiile organizaţiei contribuie într-o măsură semnificativa la consolidarea imaginii acesteia, iar practicile lipsite de etică pot periclita încrederea clienţilor, creează insatisfacţie şi publicitate negativă. Mai mult, companiile pot suferi şi prejudicii materiale directe în urma unor eventuale procese intentate pentru prejudiciile suferite de consumatori de pe urma unor produse nesigure.

Probleme de etică pot apărea în legătura cu produsele şi serviciile companiei, cu modalităţile de promovare, la stabilirea preţului acestora sau în eforturile de distribuţie, acoperind astfel toate elementele mixului de marketing. Deşi standardele etice în afaceri şi preocupările privind protecţia consumatorilor evoluează intr-un ritm rapid, mulţi marketerii nu iau în considerare aceste aspecte şi pun în pericol imaginea şi credibilitatea companiei. Etica în marketing este cu atât mai importanta cu cât companiile produc şi furnizează servicii cu o importanţă deosebită pentru societate. Astfel de situaţii poate atrage dezaprobarea consumatorilor, a autorităţilor publice şi a organizaţiilor non-profit, la nivel global, având în vedere riscurile majore pe care le poate suporta publicul larg. Imaginea companiilor pharma a fost grav prejudiciată în urma campaniei „Promovarea lipsită de etică a produselor medicamentoase”. Acuzaţiile vizau utilizarea unor tactici de promovare înşelătoare, ce merg până la ascunderea riscurilor produselor comercializate, recompensarea personalului medical pentru a recomanda produsele pharma sau sponsorizarea studenţilor din domeniul medical, aducând atingere unor valori sociale precum: transparenţă, onestitate sau responsabilitate.

Managerii si marketerii trebuie să înţeleagă faptul că afacerile au de suferit în urma strategiilor înşelătoare şi, doar, respectarea valorilor etice pe care societatea le dictează permite marketerilor să îşi atingă scopul final, acela de a genera profit, pe termen lung. Totuşi, este greu să reziste tentaţiei de a obţine câştiguri rapide prin încălcarea valorilor morale.

Cristina Aliman

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: