“Cei 3 P” în etica profesională

4 01 2009


Marketingul modern încearcă să răspundă nevoilor, dar şi neliniştilor consumatorilor. Profunda mutaţie a societăţii civile din ultimii 20 de ani scoate la iveală dimensiunea etică a unui consumator care se redescoperă ca şi cetăţean.


Anglo-saxonii sintetizează foarte simplu etica în afaceri prin regula celor “Trei P”, adică cei trei factori de care o organizaţie trebuie să ţină seama : People, Planet, Profit.


People. Intreprinderile se preocupă din ce în ce mai mult pentru rezolvarea problemelor comunităţii, prin respect faţă de clienţi, consumatori sau furnizori, prin grija faţă de sănătatea noastră a tuturor. Respectul faţă de oameni se traduce prin onestitate în publicitate, concurenţă loială, vânzare neabuzivă, corectitudine şi fidelitate faţă de asociaţi şi furnizori, securitate şi fiabilitate în ceea ce priveşte produsele oferite, respectarea Drepturilor Omului etc.


Planet. Grija faţă de mediul înconjurător a devenit o constantă. Firmele se implică activ în diminuarea sau remedierea oricărui tip de daune pe care le produc operaţiunile companiei asupra mediului. Tot mai multe companii se implică activ în programe de curăţare, colectare şi reciclare a deşeurilor, de conştientizare asupra pericolului încălzirii globale, de reabilitare a spaţiilor verzi, de conştientizare a importanţei de a economisi apa şi energia electrică etc.


Profit. Eforturile firmei sunt orientate în direcţia cunoaşterii clienţilor actuali şi viitori pentru satisfacerea nevoilor şi dorinţelor acestora şi având în vedere obţinerea de profit. Vă întrebaţi ce impact are etica asupra profitului companiei? Intr-o lume vizibil preocupată de problemele sociale şi de mediu, putem spune că este profitabil pentru companii să se implice activ în rezolvarea acestora, generând astfel încrederea clienţilor şi consolidarea relaţiilor firmei cu mediul său extern.


In concluzie, companiile au acum obligaţia morală să-şi asume o responsabilitate faţă de consumatori, salariaţi, acţionari şi comunitaţile în care îşi desfăşoară activitatea. Opinia publică le solicită să se conformeze unor reguli de etică profesională şi să se implice în cauze sociale.


Gabriela Pavel

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: