CSR în companiile româneşti

4 01 2009

Există o tendinţă majoră şi la nivel local, ca firmele să fie interesate şi implicate în activităţi ce vizează mediul înconjurător, începând cu prevenirea poluării, continuând cu responsabilitatea pentru produs ca minimizare a tuturor efectelor negative asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului şi până la adoptarea de viziuni de dezvoltare viabilă pentru mediu prin crearea şi utilizarea de tehnologii economice noi. Această tendinţă a fost preluată mult la noi de companii precum Coca Cola HBC sau Carpatcement Holding, care şi-a materializat interesul pentru mediu în investiţii în combustibili alternativi şi tehnologii care să nu dăuneze mediului.

Motivele pentru care companiile îşi îndreaptă atenţia asupra acestui tip de probleme pot fi explicate în mai multe moduri. Poate cel mai important este argumentul trend-ului. Protecţia mediului înconjurător, economia resurselor naturale, protejarea biodiversităţii sunt subiecte cu impact global- suscitând summit-uri şi dispute la nivel înalt. Ca atare, înscrierea în trend asigură credibilitate, reputaţie şi vizibilitate în faţa opiniei publice În plus, s-a încetăţenit şi responsabilitatea individului, care, între serviciile a două companii a căror principală diferenţă constă în atitudinea faţă de mediul în care activează, o va alege pe cea responsabilă din punct de vedere ecologic. Modalitatea cea mai simplă şi des întâlnită printre iniţiativele companiilor româneşti sunt programele pe termen mediu sau scurt care au punctul de apogeu în timpul verii, şi constau în mobilizarea unui număr mare de voluntari pentru desfăşurarea diverselor acţiuni: plantare de pomi, curăţare de parcuri, albii de râuri, manifestări, concursuri pe teme de mediu, marşuri pe biciclete, etc. Acest tip de acţiuni este de obicei desfăşurat în parteneriat cu un ONG specializat care oferă atât cunoştinţele şi informaţii despre problema ce trebuie soluţionată sau ameliorată, dar are şi potenţialul mobilizărilor unui număr semnificativ de voluntari. Nu trebuie uitat nici potenţialul exploatat din plin de a genera cât mai multe apariţii pozitive în massmedia. Este interesant de apreciat care va fi următorul trend în materie de CSR. E drept că problema mediului mai are mult până să fie soluţionată sau chiar ameliorată simţitor, însă este discutabil dacă acesta este cu adevărat scopul companiilor care adoptă astfel de programe. În momentul în care sensibilitatea publicului faţă de mediu va fi tocită se va trece la alt nivel sau la probleme abordate acum doar pe alocuri.

Alexandra Cărămidaru

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: