MARKETINGUL SOCIAL – O DISCIPLINĂ CE TREBUIE SĂ SE DESPRINDĂ SAU SĂ RĂMÂNĂ CONECTATĂ LA MARKETINGUL COMERCIAL?

4 01 2009

Ideea de responsabilitate socială a companiilor este mult discutata în ultimii ani. Prin urmare, se vorbeşte şi despre marketing social orientat spre bunăstarea comunităţii în mijlocul căreia îşi desfăşoară organizaţia activitatea.

Conform clasificărilor, marketingul social este centrat spre societate, spre asigurarea bunăstării acesteia şi spre satisfacerea nevoilor consumatorilor, fără a se lua în considerare profitul organizatiei.

Una din definiţiile date acestui tip de marketing susţine că marketingul social este un proces care aplică principii şi tehnici de marketing pentru a crea, comunica şi a oferi valoare în scopul influenţării comportamentul publicului ţintă.

Prima definire a termenului a fost dată de Phillip Kotler şi Gerald Zaltman într-un articol publicat în 1971 în ,,Journal of Marketing”. De atunci şi până astăzi au trecut aproape 40 de ani.

Unii dintre cei care lucrează în domeniu consideră că marketingul social ar trebui să se diferenţieze clar de marketing în general, pentru că misiunea acestui tip de marketing este cu totul alta decât cea a marketingului comercial, piaţa de desfacere este alta, trebuie să se comunice la alt nivel cu publicul ţintă.

O altă tabară susţine că este foarte important să rămănă tot timpul conectaţi la evoluţia marketingului ca disciplină, pentru că doar utilizând tehnicile specifice iniţial marketingului comercial, marketingul social a reuşit să se dezvolte. Potrivit aceastei orientari consideră că tehincile marketingului comercial trebuie preţuite şi nu reinventate doar de dragul de a se diferenţia ca disciplină.

Personal, sunt de partea celei de a doua tabere. Chiar dacă ceea ce se promovează prin marketingul social este total diferit de marketingul comercial, cum până acum tehnicile celui din urmă au fost adaptate pentru a se potrivi influenţării comportamentului şi de acum înainte ele pot fi utilizate cu acelaşi succes. În fond procesul este acelaşi.

Voi cărei tabere vă alăturaţi?

Sursă: ,,Social Marketing – Influencing behaviors for good”, Philip Kotler şi Nancy R.Lee, Sage Publications, 2008.

Aura Nedelcu

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: