Profilul consumatorului on-line

4 01 2009

Tehnologia a clasat o primă schimbare de paradigmă în rândul modului de organizare şi diviziune a muncii încă din secolul al-XIX-lea şi continuă să reorganizeze întregul mod de a percepe relaţiile de schimb şi consum prin varianta sa cea mai dezvoltată astăzi, Internetul. Întreaga gândire umană s-a organizat în jurul ideii de simplificare: am creat moneda ca valoare de schimb şi apoi am dezvoltat-o, găsind în cardul bancar siguranţa şi intimitatea propriilor economii. Există acum web-site-uri cu formulare de comandă pentru anumite produse; putem folosi cardurile speciale de comandă sau de fidelitate pentru cumpărarea anumitor produse, toate acestea pentru a încuraja transferul digital de bani din evidentele măruri de siguranţă.

Prin Internet, cadrul de desfăşurare al relaţiilor economice şi de marketing se deplasează de la un spaţiu fizic la un spaţiu virtual care impune, în mod necesar, alte linii directorii. În desfăşuarea oricărui tip de acţiuni de marketing online, întelegerea profilului consumatorilor trebuie construit la fel de detaliat cum a fost construit profilul unui consumator obişnuit de către primii practicieni ai domeniului.

În primul rând, persoanele care fac parte din comunitatea online sunt tinere, cu un grad de educaţie mai ridicat ceea ce face ca diferenţele de gândire şi diversitatea generală a pieţelor online să fie mult mai ridicate. Consumatorii serviciilor de Internet sunt persoane predispuse unui schimb de informaţie şi actualizare de informaţie permanente şi tind să răspundă negativ mesajelor create doar pentru a vinde. Acest nou cadru de schimb şi-a găsit un nou leader, consumatorul fiind cel care dă curs liber interacţiunii şi, implicit, ofertei de marketing. Accesul permanent la informaţie şi disecarea acesteia fac aceşti consumatori mult mai sceptici în ceea ce priveşte decizia de cumpărare. Ei pot obţine informaţii despre multe tipuri de produse, branduri, tendinţe, pot face comparaţii în urma cărora îşi pot stabili preferinţele pentru un produs sau altul. Ei pot da curs unei prime cereri de ofertă şi pot cere informaţii suplimentare care să-i direcţioneze pe linia unui brand sau a altuia. Nu în ultimul rând, ei pot utiliza anumite servicii pentru a obţine o gamă largă de oferte dintre care pot alege. Consumatorii au început să-şi definească propriile nevoi, ofertele de care au nevoie şi preţul pe care îl vor plăti, iar marketerii se află acum în postura de a răspunde acestei invitaţii şi de a da curs acestor cererilor formulate pe noile pieţe online (1).

(1) Philip Kotler, Marketing Management, New Jersey, Pearson Custom Publishing, 2002, pp.325-326

Olga Năstase

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: