Recenzie: Sica Stanciu, Bazele generale ale marketingului

6 01 2009

 

Lucrarea tratează teoria de marketing şi toate componentele acesteia pe parcursul a 12 capitole, într-o structură coerentă şi clară.

Cartea se adresează atât studenţilor, cadrelor didactice şi persoanelor care activează în domeniu, dar poate fi deopotrivă parcursă şi de alte persoane interesate datorită explicaţiilor care clarifică într-o manieră eficientă conceptele cu care operează.

Înţelegerea textului este facilitată de o serie de reprezentări grafice şi tabele sugestive, la care se face trimitere în aproape toate capitolele cărţii. În plus informaţia este adesea condensată schematic pentru a facilita reţinerea esenţialului.

Primele două capitole se referă la definirea conceptului de marketing, a funcţiilor acestuia şi a importanţei dobândite în societatea modernă, specializarea marketingului în raport cu obiectul activităţii. Se continuă cu analiza mediului intern şi a mediului extern din perspectiva marketingului în capitolul 3, respectiv analiza de piaţă şi comportamentul consumatorului, în următoarele două. În capitolul 6 se realizează diferenţierea între politica, strategia şi tactica de marketing, iar capitolul 7 tratează mixul de marketing şi elaborarea acestuia, însă nu expune şi formele de marketing care pot fi aplicate în funcţie de un anumit context (marketing direct, tribal, online etc.).

Capitolel 8-11 prezintă pe larg politicile de produs, de preţ, distribuţie şi promovare (cu accent pe importanţa unei comunicări eficiente). Capitolul 12, reprezentând şi încheierea lucrării, se remarcă prin  abordarea organizării activităţii de marketing ca funcţie a procesului de management şi evidenţiază atribuţiile şi relaţiile cu celelalte departamente.

Cu toată aprecierea pentru conţinutul şi structura lucrării, se poate totuşi constata lipsa unor exemple concrete de aplicare a conceptelor şi principiilor expuse, fapt ce ar fi putut completa în mod constructiv informaţia furnizată.

 

Alexandru David

 

 


Actions

Information
%d bloggers like this: