Instrumente pentru susţinerea programelor de responsabilitate socială

10 01 2009

În ultimele decenii, în mediul occidental de afaceri s-au impus câteva instrumente pentru îmbunătăţirea transparenţei şi credibilităţii programelor de resonsabilitate socială: auditul social şi de mediu, raportările sociale, standarde de management şi codurile etice.
Instrumentele CSR joacă un rol vital în furnizarea liniilor directoare şi a benchmark-urilor pentru performanţă sustenabilă şi astfel susţin promovarea efectivă a CSR, însă majoritatea companiilor rămân neconvinse, confuze sau ignorante asupra beneficiilor de a le utiliza.
Poate cel mai popular instrument interne folosit este codul de conduită, în care sunt statuate valorile şi standardele etice cu scopul de a stabili bune practici pentru desfăşurarea activităţii, dar şi pentru a informa consumatorii asupra principiilor după care se ghidează activitatea companiei.

Pentru a suţine respectarea acestuia de către angajaţi, este nevoie de susţinerea managementului şi se poate introduce mecanismul de wistleblowing, care în România este cunoscut cu precădere în sectorul public, unde avertizorii de integritate semnalează încălcări ale codurilor deontologice, însă conceptul a apărut în SUA, fiind utilizat în mediul privat.

Implementarea standardelor de management, deşi nu garantează performanţa organizaţiei, contribui la identificarea efectivă a riscurilor sociale şi de mediu ale activităţii desfăşurate şi pot creşte eficacitatea şi eficienţa organizaţiei, prin stabilirea unor proceduri clare, precum şi prin definirea rolurilor şi responsabilităţilor.
Totuţi, responsabilitatea socială nu trebuie să existe numai pe hârtie, ci presupune integrarea într-un circuit de îmbunătăţiri continue şi nu se va opri odata cu adoptarea unui cod etic ori cu implementarea unui standard.
Un instrument care poate contribui la creşterea credibilităţii acţiunilor de responsabilitate socială promovate de către firme este reprezentat de auditul extern, realizat de către actori independenţi precum universităţi şi organizaţii non-guvernamentale.

Rapoartele sociale şi de mediu sunt în acelaşi timp un instrument de comunicare, adresat stakeholderilor interni şi externi ai companiei, dar şi un instrument de management, care permite companiei să aibă o abordare sistemică pentru dezvoltarea sustenabilă, măsurarea progreselor şi definirea obiectivelor şi strategiilor de îmbunătăţire. Raportul social reprezintă un instrument de promovare, care finalizează programele de CSR şi permite evaluarea de către publicul larg a performanţei companiei, precum şi a progreselor înregistrate de către aceasta. Acestea trebuie aduse la cunoştinţă potrivit principiului transparenţei şi trebuie să fie complete, relevante, informaţiile să fie prezentate în mod clar şi să permită compararea cu rapoartele anterioare.
Cu toate că beneficiile acestor instrumente sunt evidente, nu toate firmele care desfăşoară programe de responsabilitate socială sunt auditate de terţă parte sau publica rapoarte.

Sursă: ABC of the main instruments of Corporate Social Responsability, European Commison, 2004

Cristina Aliman

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: