ISO 26000 – standardul responsabilităţii sociale

10 01 2009

Standardul ISO 26000 se doreşte a fi un ghid asupra responsabilităţii sociale, ci nu un factor de constrângere, urmărind să încurajeze şi să îmbunătăţească eforturile de responsabilitatea socială în întreaga lume prin stabilirea unor definiţii comune ale conceptelor, definirea unor mecanisme unitare de evaluare şi promovarea bunelor practici în domeniu. Standardul urmăreşte să ajute organizaţiile în tratarea responsabilităţii sociale (SR) prin furnizarea unor îndrumări referitoare la operaţionalizarea SR şi creşterea credibilităţii rapoartelor şi dovezilor despre SR.

Conţinutul ISO 26000 va fi în acord cu celelalte standarde şi ddocumente deja existente, ce vizează responsabilitatea socială (SA 8000, Declaraţia drepturilor omului, convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii).

Eforturile pentru elaborarea standardului au început în anul 2001 şi continuă şi în prezent printr-un amplu proces de consultare a stakeholderilor.În grupul de lucru au fost implicaţi actori precum consumatori, organizaţii non-guvernamentale, reprezentanţi ai guvernelor şi experţi în domeniu din întreaga lume. Cel mai probabil, organizaţia a optat pentru o astfel de variantă de lucru nu numai pentru a spori calitatea documentului final, ci şi pentru a reduce riscul unor eventuale critici aduse standardului.

Lansarea standardului a fost întârziată din cauza procesului anevoios de consultare şi a dificultăţilor pe care le întâmpină iniţiatorii în creare unui document care abordează destul de multe subiecte şi care urmează să se aplice unei game largi de organizaţii. Să sperăm că standardul nu va fi prea general sau prea vag, căci riscă să ajungă să nu mai fi util nimănui.

Standardul responsabilităţii sociale este încă în lucru, iar varianta finală va fi dată publicităţii anul viitor, dacă se respectă deadline-ul anunţat pe pagina de web dedicată ISO 26000 (www.iso.org/sr).

Cristina Aliman

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: