Importanţa moralei şi a eticii pentru manageri

15 01 2009


În lucrarea sa “Cele 7 valori esenţiale. IMM-urile şi beneficiarii lor”, David Murray identifică 7 valori esenţiale pe care o companie ar trebui să le aibă în vedere, prin managerii şi angajaţii săi, pentru o desfăşurare cât mai etică a activităţii sale, şi anume:


“consideraţie faţă de semenii noştri,
veghere în păstrarea standardelor etice,
creativitate în economisirea resurselor şi în protecţia mediului-,
servirea clienţilor cat mai bine,
corectitudine faţă de furnizori, beneficiari, personalul angajat, asociaţi, comunitate,
transparenţa  eliminarea minciunii în comunicarea cu partenerii, clienţii, furnizorii, personalul angajat, organele statului şi
interdependenţa faţă de comunitatea în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea”;
Apoi prezintă 12 provocări morale în viaţa de afaceri: “aprecierea demnităţii muncii, bunele relaţii în afaceri, deservirea impecabila a clienţilor, moralitate în achiziţionare, moralitate în desfăşurarea competiţiei, tratarea personalului cu demnitate şi respect, remunerarea corectă a personalului, respectarea legilor, protejarea mediului înconjurător, încheierea de afaceri fără mituire, menţinerea onestităţii în afaceri, supravieţuire în caz de schimbări majore” .


Chiar dacă un muncitor este cinstit sau este onest şi are o înaltă moralitate, exemplu dat de şefii săi şi de top-managerii il pot determina să treacă cu vederea practicile neetice ale altora sau poate chiar să le adopte.
Top-managerii au puterea de a dicta politica unei organizaţii şi de a da tonul din punct de vedere moral. Ei au şi o mare responsabilitate de a folosi judicios aceasta putere, ei pot şi trebuie să servească drept modele de comportament etic pentru întreaga organizaţie. Nu numai prin comportamentul lor de zi cu zi care trebuie să fie întruchiparea principiilor înalte de etică, dar şi prin comunicarea în întreaga organizaţie a aşteptărilor similare de la angajaţi, şi prin încurajarea rezultatelor pozitive.
Din păcate, de la conducerea din vârf se sugerează uneori subtil că cei din conducere nu vor să ştie de practicile ilegale sau neetice ale angajaţilor. Şi dacă practica personalului, aflat în conducerea de vârf a organizaţiei, este cunoscută pentru folosirea resurselor organizaţiei pentru plăceri personale, angajaţii de la nivelurile mai joase sunt susceptibili de a proceda la fel.
Fiecare manager este intr-o poziţie de influenţă asupra subordonaţilor. Toţi managerii trebuie să acţioneze ca modele etice bune şi să dea tonul moralităţii în aria lor de responsabilitate. De asemenea, trebuie avut grijă ca aceasta să se facă într-o manieră pozitivă şi informală.


Bibliografie:
David Murray – “Cele 7 valori esenţiale. IMM-urile şi beneficiarii lor”, în cadrul conferinţei internaţionale “Calitate şi integritate în afaceri” , octombrie 1999, Tg. Mureş


Iulia Musat

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: