Cercetarea de marketing versus cercetarea pieţei

18 01 2009

Cine ar crede că există vreo diferenţă între cele două, în afară de un singur cuvânt schimbat? De fapt, cercetarea de marketing are un caracter dinamic, în timp ce cercetarea pieţei are un caracter pasiv, diferenţa dintre cele două noţiuni fiind, în special, de atitudine, aşa cum afirmă Bill Blyth în Manualul Cower de Management. Cercetarea de marketing nu reprezintă doar colectarea şi sinteza datelor primare şi secundare, ci şi transformarea acestora în informaţie, informaţie care, raportată la scopul propus, este relevantă, adecvată temporal şi precisă.

Dacă cercetarea de marketing face parte din procesul de marketing, urmărind în mod activ să asigure datele de intrare necesare managementului, cercetarea pieţei nu presupune implicare şi nu îşi asumă alte responsabilităţi în afară de alimentarea cu date.

Aşadar, diferenţa dintre cercetarea de marketing şi cea a pieţei este diferenţa dintre informaţii şi date: informaţiile sunt date purtătoare de semnificaţii, care interpretate şi utilizate corect contribuie la creşterea profitabilităţii companiei prin cunoaşterea mediului extern şi intern al organizaţiei, al comportamentului clienţilor şi al celor care nu achiziţionează produsele/serviciile firmei, prin evaluarea performanţelor organizaţiei şi ale personalului, prin realizarea unor prognoze, identificarea oportunităţilor şi direcţionarea politicilor de marketing.

Dorina Șerban

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: