Etica in cercetarea de marketing

18 01 2009


Internetul a deschis noi oportunităţi pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor în întreaga lume.
Asociaţia cercetătorilor în marketing a elaborat o serie de linii directoare care să asigure etica în derularea cercetărilor de marketing :
– cooperarea respondenţilor trebuie să fie voluntară: cercetătorii nu trebuie să inducă în eroare respondenţii cu privire la scopurile şi natura cercetării. Totuşi, pentru a preveni alterarea rezultatelor cercetării scopul acesteia nu poate fi dezvăluit în întregime înainte de derularea ei.
– identitatea cercetătorilor trebuie să fie dezvăluită respondenţilor, pentru a permite acestora să verifice validitatea proiectului de cercetare sau să solicite informaţii înainte de a se decide dacă participă sau nu într-un studiu.
– preferinţa respondenţilor pentru păstrarea anonimatului trebuie respectată; mai mult, cercetătorii trebuie să se asigure că datele colectate vor fi utilizate doar pentru realizarea studiului la care şi-au acordat consimţământul să participe.
– declaraţii privind politica de confidenţialitate trebuie postate online; acestea trebuie să fie uşor de găsit, uşor de utilizat şi comprehensive.
– Companiile de cercetare trebuie să asigure securitatea datelor atât pentru respondenţi, cât şi pentru client.
– Toate mesajele de email transmise respondenţilor vor menţiona în mod clar scopul mesajelor şi vor onora dreptul destinatarilor de a nu primi mesaje pe viitor;
În cercetarea de marketing trebuie să se evite utilizarea abuzivă a statisticilor, ignorarea datelor relevant sau crearea unui design de cercetare cu scopul de a sprijini obţinerea unor obiective predeterminate, în vederea asigurării obiectivităţii rezultatelor studiilor. Un exemplu edificator în acest sens îl reprezintă


Publicarea rezultatelor cercetării trebuie însoţită şi de prezentarea metodologiei de cercetare.


Sursa: Marketing Reasearch Association – Use of the internet for conducting opinion and marketing reasearch – Ethical guidelines.


Cristina Aliman

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: