Marketingul adresat copiilor

21 01 2009

Un comportament etic poate fi definit în raport cu impactul pe care îl are asupra celor cărora li se adresează şi nu numai. Asociaţii ale profesioniştilor în marketing susţin ideea potrivit căreia marketerii trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru comunicările de marketing, chiar şi atunci când sunt încredinţate altor companii şi, de regulă, au inclus acest principiu în codurile de etică aplicabile membrilor asociaţiei.

O atenţie deosebită este acordată eticii atunci când este vorba despre marketingul adresat copiilor, atât din perspectiva comunicării de marketing, dar şi a tranzacţiilor comerciale încheiate cu aceştia.

Codul de conduită al Asociaţiei Canadiene de Marketing conţine prevederi care se referă la recunoaşterea de către marketerii că adulţii sunt diferiţi de copii şi, implicit, tehnicile de vânzare adresate acestora sunt diferite şi principiul potrivit căruia este interzisă exploatarea credulităţii, a lipsei de experienţă şi de moralitate şi a simţului de loialitate al copiilor.

De-alungul timpului au fost formulate critici la adresa mesajelor şi a modului de transmitere a de către companii către minori, şi au fost îndelung dezbătute efectele pe care publicitatea le are asupra copiilor, creând o presiune a publicului asupra firmelor.

Din această cauză, dar şi pentru a evita adoptarea unei legislaţii mai strice, companiile depun eforturi de autoreglementare. Zece mari companii care comercializează produse alimentare au lansat în 2006 programul „Children’s Food and Beverage Advertising Initiative”, ca un mecanism transparent şi responsabil de stabilire a liniilor directoare pentru publicitatea adresată copiilor printre care regăsim promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase şi limitarea promovării produselor în cadrul jocurilor la produsele sănătoase.

Cristina Aliman

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: