Masteratul de Management şi comunicare în afaceri

Masteratul de Manangement şi comunicare în afaceri îmbină, în premieră pentru învăţământul postuniversitar din România, baza teoretică necesară unei bunei înţelegeri a proceselor de comunicare ce au loc în mediul de business cu exemplele reale, de bună practică, adaptate pieţei româneşti.

Până în prezent, studiul managementului şi al comunicării în domeniul afacerilor s-a realizat în mod necorelat la nivel academic, fără a se ţine cont de elementele comune celor două zone.

Masteratul de Management şi comunicare în afaceri oferit de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice vine tocmai ca o urmare a identificării acestei nevoi, din dorinţa de a sublinia importanţa integrării comunicării în cadrul afacerilor. Astfel, cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de noţiuni din domeniul business-ului, accentuând fuziunea şi interdependenţa a două zone ce multă vreme au fost tratate separat: comunicarea şi afacerile.

Masteratul de Management şi comunicare în afaceri se adresează următoarelor categorii de public ţintă:

 •  
  1. Actuali manageri;
  2. Absolvenţi de studii economice;
  3. Actuali întreprinzători;
  4. Potenţiali întreprinzători / manageri.

Nu poate exista o afacere de succes, acolo unde procesele de comunicare sunt deficiente, iar comunicarea, la rândul ei, este o afacere. Iată mesajul pe care cadrele universitare, în colaborare cu practicieni recunoscuţi invitaţi la cursuri, încearcă să îl transmită managerilor, absolvenţilor de studii economice, întreprinzătorilor şi tuturor celor interesaţi de dezvoltarea unei afaceri, prin cursurile acestui masterat.

 Misiunea Masteratului de Management şi comunicare în afaceri poate fi rezumată prin valorile care ne ghidează activitatea:

 • Excelenţă educaţională şi de formare profesională;
 • Carieră;
 • Servicii de calitate;
 • Interacţiune şi flexibilitate;
 • Consiliere şi îndrumare;
 • Succes.

Prin intermediul cursurilor şi seminariilor acestui masterat, pentru prima dată în România, studenţii:

 • învaţă cum să îşi administreze propria afacere;
 • învaţă cum să îmbine cunoştinţele de comunicare cu cele de management pentru a avea succes în afaceri;
 • asimilează exemple şi studii de caz preluate din experienţe româneşti şi internaţionale de succes în domeniu;
 • acumulează cunoştinţe privind promovarea, poziţionarea şi construirea imaginii de marcă pentru propria afacere.

MCA îşi dezvoltă programe conform viziunii sale de a deveni unul dintre reperele academice ale studiului aplicat al managementului şi comunicării în România.  Astfel, studiem şi aplicăm proiecte la cursuri precum:

 • Management strategic
 • Marketing
 • Comunicare internă
 • Managementul organizaţiilor
 • Evaluarea şi auditul proiectelor
 • Finanţarea afacerilor
 • Cercetări de piaţă
 • Comunicare externă
 • Tehnici de promovare în afaceri
 • Brandul de angajator
 • Responsabilitate socială corporativă
 • Întreprinzătorul şi planul de afaceri
 • Analiza imaginii organizaţiilor
 • Managementul corporaţiilor transnaţionale
 • Gestionarea crizelor de imagine
 • Afaceri în medii instabile

Toţi profesorii MCA au studii în străinătate, o experienţă practică relevantă şi orientare către formarea de aptitudini, dincolo de livrarea de informaţii.

Studenţii MCA au background-uri diferite, de la filologie, inginerie până la studii economice, dar au în comun dorinţa de a performa în carieră şi de a învăţa practic teoriile care se aplică în firme în mod eficient.

 

Advertisements%d bloggers like this: