Marketing pentru un reactor nuclear

6 01 2009

 

 

Ar putea să pară puţin forţat, dar reprezintă un context plauzibil pentru marketingul business to business: o companie care vinde reactoare nucleare.

Piaţa pentru reactoarelor nucleare folosite în scopuri civile prezintă un set de particularităţi: este caracterizată de un număr foarte redus de producători (în general utilizând tehnologie nord-americană sau rusească), dar şi de cumpărători, adesea companii aflate în proprietatea statului, în acest caz manifestându-se puternic interferenţa factorului politic. În plus, această piaţă este supusă unor reglementări internaţionale severe, mai ales în ceea ce priveşte politica de securitate.

Din perspectiva marketingului este imperios necesară îndeplinirea standardelor internaţionale specifice, certificate de organismele abilitate. Orice enunţ de credibilitate în faţa unui potenţial cumpărător porneşte de la aceaste date. Sensibilitatea la preţ este în general devansată de importanţa acordată tehnologiei utilizate.

În al doilea rând,furnizarea unui astfel de echipament presupune o serie de servicii post-vânzare pe o perioadă îndelungată. Prin urmare este necesară dezvoltarea unei relaţii de parteneriat între furnizor şi client, garantându-se un feedback constant. Publicitatea în acest caz este total ineficientă, contactul direct şi prezentarea portofoliului de clienţi fiind o acţiune de maximă importnaţă.

Nu în ultimul rând, vorbim de o piaţă foarte sensibilă la schimbările din mediul extern (precum atitudinea publicului faţă de această modlaitate de obţinere a energiei). Prin urmare trebuie să existe un efort susţinut de informare a tuturor părţilor implicate.

 

Alexandru David

 

 


Actions

Information
%d bloggers like this: